Product image
  • Laddar
  • Laddar

KUUSKANTPOLT, OSAKEERE. DIN 931, A4-70 HAPPEKINDEL

KUUSKANTPOLT, OSAKEERE. DIN 931, A4-70 HAPPEKINDELKirjeldus
  • Kasutusvaldkond

    Kuuskantpolt on ette nähtud teras- või puitdetailide monteerimiseks koos mutri ja seibiga või otse keermestatud auku koos seibiga.

  • Paigaldamine

    Selleks, et poltliide toimiks õigesti ja peaks vastu suurtele staatilistele või vahelduvatele jõududele pika aja jooksul, tuleb poldid eelpingestada, nt etteantud momendiga pingutades. Eelpinge tuleb tavaliselt hoida sellisel tasemel, et kokkuliidetud pinge poldis ei ületaks poldi materjali voolavuspiiri. Et klassi 8.8 kuuskantpoldi montaaž oleks korrektne, tuleb kasutada lameseibi, mille kõvadus on vähemalt 200 HV ning pingutamine peab toimuma Tehniliste andmete tabelis 2 toodud juhistele vastava momendiga.

Artiklid
Toob esile artikli andmed