MESSINGANKUR MSKirjeldus
  • Kasutusvaldkond

    ESSVE messingankur MS on mõeldud kinnitamiseks betooni, täistellisesse, looduslikku kivisse ja teistesse sarnastesse massiivsetesse materjalidesse. Messingankrut MS saab nt kasutada erinevate ripprakenduste puhul, distantsmontaažiks jmt.

  • Kirjeldus

    Messingankur MS on sisemiselt keermestatud hülss, kus keermestatud osa kitseneb sissepoole. Messingankrul MS on rihveldatud väliskülg ning lõhikutega sooned, mis moodustavad ekspandeeruva osa. Kruvi sissekeeramisel messingankrusse MS, põhjustab sisemiselt kooniline osa lõhikutega osa ekspandeerumise ning lukustumise puuriauku.

  • Paigaldamine

    Vt montaažijuhendit selle peatüki lõpus.

Artiklid
Toob esile artikli andmed