Product image
  • Laddar

NÄPITSTORU - TULEPÜSIVUSKLASSIGA KAABLI- JA TORULÄBIVIIGUD

NÄPITSTORU - TULEPÜSIVUSKLASSIGA KAABLI- JA TORULÄBIVIIGUDKirjeldus
  • Kasutusvaldkond

    Näpitstoru on mõeldud tuletõkkesektsiooni piirdetarindeid läbivate erinevate kaablite ja plasttorude tihendamiseks tulepüsivusklassis EI 60 kuni EI 120. Seda saab hästi paigaldada ka erinevatesse olemasolevatesse tuletõketesse.

  • Kirjeldus

    Näpitstoru puhul on tegemist terashülsiga, mida seestpoolt katab kuumuse toimel paisuv materjal. Kuumenemise korral, nt tulega kokku puutudes, sisepinna kate paisub ja tekkinud tihend takistab efektiivselt tule, gaasi ja suitsu läbipääsu. Näpitstoru on saadaval samades mõõtudes kui SM- ja VP-torud.

    Lisainfo ja ohutuskaart on saadaval veebilehel www.essve.com.

Artiklid
Toob esile artikli andmed